STYPENDIA SZKOLNE

Informuję, że wnioski  o przyznanie  stypendium  szkolnego  należy składać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 47 w terminie od dnia 01.09.2019 r. do dnia 15.09.2019 r, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2019r.

Druki wniosków można pobrać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Terespolu .

Informacje na temat zasad otrzymania stypendium oraz składania wniosków można uzyskać pod numerem telefonu  83 375 37 48. Osoba do kontaktu:B. Chwesiuk.
   Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie dochodu netto w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku  nie przekraczającego 528,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.

  • sierpień 19 2019
  • Drukuj