• ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO PETENTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW ICH OBSŁUGUJĄCYCH ZALECA SIĘ OGRANICZENIE WIZYT W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TERESPOLU.

  • PETENCI WSZYSTKIE SPRAWY BĘDĄ MOGLI ZAŁATWIAĆ W PUNKCIE OBSŁUGI, KTÓRY ZOSTAŁ ZORGANIZOWANY W HOLU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ. W TYM MIEJSCU BĘDZIE MOśťNA SKŁADAĆ WSZYSTKIE PISMA, ABY OGRANICZYĆ PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB PO BUDYNKU  GOPS-U. W RAZIE POTRZEBY URZĘDNICY BĘDĄ SCHODZIĆ DO INTERESANTÓW DO PUNKTU OBSŁUGI. PRZED BUDYNKIEM GOPS ZAWIESZONO SPRZYNKĘ POCZTOWĄ  - ABY UMOśťLIWIĆ POZOSTAWIENIE KORESPONDENCJI BEZ KONTAKTU Z PRACOWNIKAMI.

  • ZALECA SIĘ  SKŁADANIE DOKUMENTÓW POPRZEZ PLATFORMĘ EPUAP, DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, A WSZELKIE PYTANIA KIEROWAĆ NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ gops@gminaterespol.pl LUB TELEFONICZNIE 83 375 37 48.

  • W RAMACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW KIEROWNIK GOPS BĘDZIE UDZIELAŁ INFORMACJI WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE.

DLA TYCH, KTÓRZY NIE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z KONTAKTU ON-LINE, BĘDZIE  MOśťLIWOŚÄ† KONTAKTU BEZPOŚREDNIEGO, WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM WPISANIU DO EWIDENCJI OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH

  • marca 13 2020
  • Drukuj