W związku z zagrożeniem koronawirusem Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej w Terespolu zwraca się z proś›bą o zwrócenie uwagi, w szczególnoś›ci na osoby starsze i samotne. W przypadku posiadania wiedzy, iż ktokolwiek z mieszkańców naszej gminy z w/w grupy osób, wymaga wsparcia w postaci zrobienia niezbędnych zakupów i dostarczenia ich do osób potrzebujących, proszony jest o pilny kontakt z tutejszym Oś›rodkiem pod numerem telefonu: 83 375 37 48,  504 247686   w godz. pracy tj. od poniedziałku do piątku 7.30- 15.30.

       Zachęcamy do pomocy sąsiedzkiej z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa, co zasad higieny osobistej.

 

                        Aneta Miszczuk
                        Kierownik Gminnego Oś›rodka Pomocy Społecznej
                        w Terespolu

  • marca 17 2020
  • Drukuj