Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej w Terespolu przypomina, że wnioski o przyznanie prawa do ś›wiadczenia wychowawczego (500+) złożone w 2019 r. realizowane są do 31 maja 2021 r.

Prosimy o składanie wniosku na 500+ jedynie w sytuacji nowo narodzonego dziecka.

Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej w Terespolu informuję, iż od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski o ś›wiadczenie z rządowego programu ,,Dobry start”.

Świadczenie jest przyznawane w wysokoś›ci 300 zł i przysługuje raz w roku na dziecko

uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat.

Wnioski można składać za poś›rednictwem portali PUE ZUS, drogą elektroniczną oraz bankową.

Wzór wniosku dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzorwnioskuoswiadczeniedobrystrt.
Więcej informacji na temat ś›wiadczenia na stronie: http://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start.
Od 1 sierpnia 2020 r. można składać wnioski w wersji papierowej w budynku GOPS.

  • lipca 08 2020
  • Drukuj