Informuję, że wnioski  o przyznanie  stypendium  szkolnego  należy składać  w  Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 47 w terminie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 15.09.2020 r, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2020 r.

Druki wniosków można pobrać bezpoś›rednio w Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu lub ze strony www.gopsterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6  w zakładce:

DOKUMENTY -> Stypendia szkolne.

Informacje na temat zasad otrzymania stypendium oraz składania wniosków można uzyskać pod numerem telefonu  83 375 37 48. Osoba do kontaktu:        B. Chwesiuk.
   Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie dochodu netto w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku  nie przekraczającego 528,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.

  • sierpnia 14 2020
  • Drukuj