SZANOWNI PAŃSTWO,

Od 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70r. roku życia.

25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. 

Decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 12 stycznia 2021 r., znak: ZK-III.68.16.2021 Lublin, zmienioną dnia 14 stycznia 2021 r. ZK-III. 68.20.2021 zostało wydane Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast województwa lubelskiego polecenie realizacji następującego zadania:

1. Zorganizować  transport  (dowóz)  do  punktów  szczepień  przeciwko  wirusowi  SARS-CoV-2:

a) osób  niepełnosprawnych,  tj.  posiadających  aktualne  orzeczenie o niepełnosprawnoś›ci  w  stopniu  znacznym  o  kodzie  R  lub  N  lub  odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

b) osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudnoś›ci  w  samodzielnym  dotarciu  do  najbliższego  miejsca  zamieszkania punktu  szczepień,  w  przypadku  miast  poniżej  100  tys.  osób,  gmin  miejsko-wiejskich oraz wiejskich;

c) osób  powyżej  70  roku  życia,  mających  obiektywne  i  niemożliwe do przezwyciężenia  we  własnym  zakresie  trudnoś›ci  w  samodzielnym  dotarciu do najbliższego  miejsca  zamieszkania  punktu  szczepień,  w  przypadku  miast powyżej 100 tys. mieszkańców.   

2. Zorganizować  telefoniczny  punkt  zgłoszeń  potrzeb  transportowych  oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).”

 WYKONUJĄC POLECENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO INFORMUJĘ O SPOSOBIE JEGO REALIZACJI NA TERENIE GMINY TERESPOL: 

 KOORDYNATOR DS. REALIZACJI TRANSPORTU i SZCZEPIEŃ W GMINIE TERESPOL

BARBARA CHWESIUK   -  PRACOWNIK GOPS 

 

GMINNA INFOLINIA CZYNNA W GODZINACH OD 8.00 DO 15.00

POD NUMEREM  TEL. 507 852 708 


TRANSPORT

Na  gminy Terespol zostały ustalone następujące zasady transportu do punktów szczepień dla w/w osób:

  1. Zgłoszenie przez osobę podczas rejestracji w podmiocie, który wykonywał będzie szczepienia potrzeby zapewnienia transportu. Podmiot przekazuje nie rzadziej niż raz na dzień  listę osób wnioskujących o zapewnienie transportu wraz z terminem szczepień do koordynatora gminnego. Koordynator gminny  organizuje transport i informuje o tym fakcie wnioskujące osoby i podmiot szczepiący .
  2. W przypadku rejestracji za poś›rednictwem infolinii 989 lub e-rejestracji na pacjent.gov.pl pacjent, który otrzymał informację, że spełnia okreś›lone kryteria uprawniające do transportu na szczepienie zgłasza potrzebę organizacji dla niego transportu dzwoniąc na numer GMINNEJ INFOLINII 507 852 708; pod którym to numerem będzie mógł zamówić transport na szczepienie. Mieszkaniec składa oś›wiadczenie, że nie ma możliwoś›ci samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawnoś›ci (pacjent może zostać poproszony przez gminę o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawnoś›ci). Koordynator gminny  organizuje transport i informuje o tym fakcie wnioskującą osobę i podmiot szczepiący .

JAK MOśťNA SIĘ ZAREJESTROWAĆ NA SZCZEPIENIE:

  • Rejestracja za poś›rednictwem infolinii 989.
  • Rejestracja online IKP za poś›rednictwem e-rejestracji na pacjent.gov.pl
  • Rejestracja bezpoś›rednio w punkcie szczepień. 

DANE TELEADRESOWE NAJBLIśťSZYCH PRZYCHODNI REALIZUJĄCYCH SZCZEPIENIA PRZECIW COVID DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TERESPOL

TERESPOL

MAŁASZEWICZE

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYK" ALICJA MAJORCZYK

Stacyjna 2, 21-550 Terespol

Numer telefonu do rejestracji

83-375-20-66


ABM ANDRES, BRZEZIŃSKI, MARYNIUK, ZABŁOCKI SPÓŁKA PARTNERSKA

Słoneczna 32, 21-540 Małaszewicze

Numer telefonu do rejestracji

83-375-13-36

574441998

Dojazd do pacjentów leżących

Wójt Gminy Terespol

Krzysztof Iwaniuk

  • stycznia 16 2021
  • Drukuj