Stanowisko MPiPS  w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

http://www.wps.lublin.uw.gov.pl/pliki/20140228/pismo%20mpips.pdf

  • marca 20 2014
  • Drukuj