Wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć bezpośrednio
w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej
się o świadczenie.

W  Terespolu   wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa się w:


Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 47

21 – 550 Terespol