Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację  Programu  FEAD  2014-2020  - Podprogram 2017. Program był realizowany od sierpnia 2017 do czerwca 2018. Pomocą żywnoś›ciową objęto 250 osób skierowanych przez Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej. Wydano 12t.760 kg. żywnoś›ci co stanowi 2500 paczek żywnoś›ciowych.
W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS odbyły się cztery warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego żywienia  dla 60 osób.

Informujemy, że Podprogram  2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 i będzie trwać do czerwca 2019r. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby GOPS.


 

 • Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej w Terespolu informuje, od sierpnia 2017 do maja 2018 r.  realizowana będzie kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnoś›ciowa 2014 - 2020 - Podprogram 2017.
  Artykuły spożywcze przekazywane będą sukcesywnie w formie paczek żywnoś›ciowych. Wydawane będą następujące produkty: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła ś›liwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maś›lane, mleko UHT, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy.
  Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywnoś›ci uprawnione są osoby, które spełniają okreś›lone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalnoś›ci do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria okreś›lone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie).
  W czasie trwania Podprogramu2017 prowadzone będą działania towarzyszące. Planujemy przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych.
  Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji programu FEAD Podprogram 2017 mogą być składane w Zarządzie Okręgowym PKPS w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, tel. 83 343 37 34, e-mail: pkpsbp@wp.pl
 • współpracujemy z POLSKIM KOMITETEM POMOCY SPOŁECZNEJ
  Polski Komitet Pomocy Społecznej powstał 15 października 1958 roku. Jest organizacją pozarządową działającą na terytorium Polski. Siedzibą naczelną władz jest Warszawa. Zarząd Gminny PKPS Terespol podlega pod Zarząd Okręgowy w Białej Podlaskiej. W ramach współpracy GOPS z PKPS realizujemy Program Operacyjny Pomoc Żywnoś›ciowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
  Od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r.  realizowana jest kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnoś›ciowa 2014-2020 - Podprogram 2016, którego celem  jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnoś›ciowej.
  Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywnoś›ci uprawnione są osoby, które spełniają okreś›lone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalnoś›ci do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria okreś›lone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).
  Od 01.01.2017 r. zastosowanie ma nowe kryterium dochodowe:
  • 1 268,00 dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 028,00 dla osoby w rodzinie
  Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod nr tel. 83 375-37-48
  oraz: w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej Z. O. Biała Podlaska,  ul. Warszawska 14
  tel. 83-343-73-34.
  Szczegółowe informacje dotyczące PO PŻ i Podprogramu 2016 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  W ramach Podprogramu 2016 objęto wsparciem 250 osób z terenu Gminy Terespol.
  Artykuły spożywcze przekazywane są w formie paczek żywnoś›ciowych. Paczki żywnoś›ciowe składają się z artykułów spożywczych w poszczególnych grupach towarowych:
  - artykuły skrobiowe: makaron jajeczny - 5 kg, ryż biały - 5 kg, herbatniki - 2 kg;
  - artykuły mleczne: mleko UHT - 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający - 2,4 kg;
  - artykuły warzywne i owocowe: groszek z marchewką - 3,20 kg, fasola biała - 3,20 kg, koncentrat pomidorowy - 1,28 kg, powidła ś›liwkowe - 1,20 kg;
  - artykuły mięsne: gulasz wieprzowy z warzywami - 4,25 kg, filet z makreli w oleju - 1,36 kg, szynka drobiowa - 2,7 kg;
  - cukier biały - 4 kg;
  - tłuszcze: olej rzepakowy - 4l.
  W ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnoś›ciowa 2014-2020 - Podprogram 2016    w Gminie Terespol wydano 1750 paczek żywnoś›ciowych.
  W ramach działań towarzyszących Podprogramu 2016 odbyły się w miesiącu styczniu    2017 r. warsztaty kulinarne pn. - "Jak odżywiać się zdrowo, nie przepłacać i nie marnować żywnoś›ci"€, w których wzięło udział 75 osób.
  W miesiącu czerwcu 2017 r. Podprogram 2016 został zakończony.