Zakończenie realizacji Programu FEAD 2014-2020 - Podprogram 2020

Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Terespolu zakończył dystrybucję żywności z Podprogramu 2020.

Wydano 10 t. 692 kg, 500g.

Z pomocy skorzystało 250 beneficjentów. Wydano 1250 szt. paczek.

Z warsztatów edukacyjnych z zakresu zdrowego odżywiania skorzystało 36 beneficjentów.

 POPŻ „Podprogram  2020”

Zgodnie z wytycznymi MRPiPS z dnia 11.05.2020r. oraz późniejszymi zmianami z dnia 15.09.2020r. zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych  rozpoczyna się od listopada 2020 i trwać będzie do sierpnia 2021r.

Pomocą żywnościową  w ramach POPŻ Podprogram 2020 mogą być objęte  osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryterium określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2018 r.poz.1508 z późn.zm.) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

1402 PLN  dla osoby samotnie gospodarującej,

1056 PLN  dla osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w formie paczki żywnościowej.

Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek. Limit na 1 osobę w Podprogramie 2020 wynosi 42,27kg i obejmuje następujące artykuły spożywcze:

1)      Artykuły warzywne i owocowe

 • Groszek z marchewką 3,20 kg.
 • Koncentrat pomidorowy 1,12 kg.
  • Buraczki wiórki 1,40 kg.
  • Powidła śliwkowe 1,50 kg.
  • Mus jabłkowy 1,44 kg.
  • Fasolka po bretońsku 1,50 kg.

2)      Artykuły skrobiowe

 • Makaron jajeczny świderki 5,00 kg.
 • Płatki owsiane 1,00 kg.
 • Ryż biały 2,00 kg.
 • Kasza jęczmienna 1,50 kg.
 • Herbatniki maślane 0,40 kg.

      3)      Artykuły mleczne

 • Mleko UHT 7 l.
 • Ser podpuszczkowy dojrzewający 1,60 kg.

4)      Artykuły mięsne

 • Szynka drobiowa 2,40 kg
 • Szynka wieprzowa mielona 1,20 kg.
 • Pasztet drobiowy 0,32 kg.
 • Filet z makreli w oleju 1,19 kg

       5)      Cukier

 • Cukier biały 4 kg.
 • Miód nektarowy wielokwiatowy 0,50 kg.

 

       6)      Tłuszcze

 • Olej rzepakowy 4 l.

Zakończenie realizacji Programu FEAD 214-2020 - Podprogram 2019

Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Terespolu zakończył dystrybucję żywności z Podprogramu 2019.

Rozdysponowano 12 ton 557 kg. 500 g. żywności co stanowi 1500 sztuk paczek.

Z pomocy skorzystało 250 beneficjentów  z 78 skierowanych rodzin. 

W ramach działań towarzyszących, 36 beneficjentów wzięło udział w organizowanych warsztatach przez ZO PKPS.

POPŻ „Podprogram  2019”

Informujemy, że Podprogram 2019 rozpoczyna się od grudnia 2019 i będzie trwać do czerwca 2020.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej:

 •        1402 zł. dla osoby samotnie gospodarującej
 •        1056 zł. dla osoby w rodzinie

 Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek.

Zestaw na Podprogram 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 50,4 kg na osobę, w tym:

1) Artykuły warzywne i owocowe

• groszek z marchewką 3,20 kg,

• fasola biała 3,20 kg,

• koncentrat pomidorowy 1,12 kg,

• buraczki wiórki 1,05 kg,

• powidła śliwkowe 1,80 kg,

• sok jabłkowy klarowny 4 1 

2) Artykuły skrobiowe

• makaron jajeczny 4,50kg,

• makaron kukurydziany bezglutenowy 1,00 kg,

• ryż biały 3,00 kg,

• kasza gryczana 1,50 kg,

• herbatniki maślane 0,80 kg,

3) Artykuły mleczne

• mleko UHT 7 1,

• ser podpuszczkowy dojrzewający 2,00 kg,

4) Artykuły mięsne

• szynka drobiowa 2,70 kg,

• pasztet wieprzowy 0,48 kg,

• filet z makreli w oleju 1,53 kg,

5) Cukier

• cukier biały 4 kg,

6)      Tłuszcze

 • Olej rzepakowy 4 l.

7)      Dania gotowe

 • Gołąbki w sosie pomidorowym 1,70 kg.

W ramach dystrybucji artykułów spożywczych PKPS będzie prowadził cykliczne działania oferowane odbiorcom pomocy żywnościowej, które przyczynią się do włączenia społecznego tych osób.

Skargi i wnioski dotyczące realizacji Programu  FEAD mogą być składane w Zarządzie Okręgowym PKPS w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, tel: (83) 343 73 34. 

 

Zakończenie realizacji Programu FEAD 2014-2020  - Podprogram 2018

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację  Programu  FEAD 2014-2020  - Podprogram 2018 . Program był realizowany od sierpnia 2018 do czerwca 2019.

Pomocą żywnościową objęto 250 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydano 12 ton 312 kg 500 gram żywności co stanowi 1750 paczek żywnościowych.

W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS odbyły się cztery warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego żywienia  dla 48 osób.

 


POPŻ „Podprogram  2018”

 

Informujemy, że Podprogram 2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 i będzie trwać do czerwca 2019.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej:

 •        1268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej
 •        1028 zł. dla osoby w rodzinie

Osoby zainteresowane uzyskaniem żywności i spełniające kryterium dochodowe  zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu.

 Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek.

W Podprogramie 2018 limit artykułów żywnościowych na 1 osobę wynosi 49kg i obejmuje następujące produkty:

 1) Artykuły warzywne i owocowe

 • Groszek z marchewką 3,60 kg.
 • Fasola biała 3,60 kg.
 • Koncentrat pomidorowy 1,60 kg.
 • Buraczki wiórki 1,05 kg.
 • Powidła śliwkowe 1,80 kg.

2)  Artykuły skrobiowe

 • Makaron jajeczny 4,5 kg.
 • Makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg.
 • Ryż biały 3 kg.
 • Kasza gryczana 1,5 kg.
 • Herbatniki maślane 0,8 kg.

3) Artykuły mleczne

 • Mleko UHT 7 l.
 • Ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg.

4) Artykuły mięsne

 • Szynka drobiowa 3 kg.
 • Szynka wieprzowa mielona 2,1 kg.
 • Pasztet wieprzowy 0,64 kg.
 • Kabanosy wieprzowe 0,64 kg.
 • Filet z makreli w oleju 1,7 kg

5) Cukier

 • Cukier biały 4 kg.
 • Miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg.

6)      Tłuszcze

 • Olej rzepakowy 4 l.

7)      Dania gotowe

 • Gołąbki w sosie pomidorowym 1,60 kg.

W ramach dystrybucji artykułów spożywczych PKPS będzie prowadził cykliczne działania oferowane odbiorcom pomocy żywnościowej, które przyczynią się do włączenia społecznego tych osób. Planowane są programy edukacyjne. Termin i miejsce znajdzie się w harmonogramie działań. 

Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych warsztatów będą zamieszczane na tablicach i plakatach informacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Skargi i wnioski dotyczące realizacji Programu  FEAD mogą być składane w Zarządzie Okręgowym PKPS w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, tel: (83) 343 73 34.  

Działania dodatkowe 

Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację  Programu  FEAD  2014-2020  - Podprogram 2017. Program był realizowany od sierpnia 2017 do czerwca 2018. Pomocą żywnościową objęto 250 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydano 12t.760 kg. żywności co stanowi 2500 paczek żywnościowych.
W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS odbyły się cztery warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego żywienia  dla 60 osób.

Informujemy, że Podprogram  2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 i będzie trwać do czerwca 2019r. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby GOPS.


Mając na uwadze dobro mieszkańców, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Terespolu dodatkowo realizuje następujące zadania:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu informuje, od sierpnia 2017 do maja 2018 r.  realizowana będzie kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2017.
  Artykuły spożywcze przekazywane będą sukcesywnie w formie paczek żywnościowych. Wydawane będą następujące produkty: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy.
  Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie).
  W czasie trwania Podprogramu2017 prowadzone będą działania towarzyszące. Planujemy przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych.
  Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji programu FEAD Podprogram 2017 mogą być składane w Zarządzie Okręgowym PKPS w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, tel. 83 343 37 34, e-mail: pkpsbp@wp.pl
 • współpracujemy z POLSKIM KOMITETEM POMOCY SPOŁECZNEJ
  Polski Komitet Pomocy Społecznej powstał 15 października 1958 roku. Jest organizacją pozarządową działającą na terytorium Polski. Siedzibą naczelną władz jest Warszawa. Zarząd Gminny PKPS Terespol podlega pod Zarząd Okręgowy w Białej Podlaskiej. W ramach współpracy GOPS z PKPS realizujemy Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
  Od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r.  realizowana jest kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2016, którego celem  jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej.
  Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).
  Od 01.01.2017 r. zastosowanie ma nowe kryterium dochodowe:
  • 1 268,00 dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 028,00 dla osoby w rodzinie
  Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod nr tel. 83 375-37-48
  oraz: w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej Z. O. Biała Podlaska,  ul. Warszawska 14
  tel. 83-343-73-34.
  Szczegółowe informacje dotyczące PO PŻ i Podprogramu 2016 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  W ramach Podprogramu 2016 objęto wsparciem 250 osób z terenu Gminy Terespol.
  Artykuły spożywcze przekazywane są w formie paczek żywnościowych. Paczki żywnościowe składają się z artykułów spożywczych w poszczególnych grupach towarowych:
  - artykuły skrobiowe: makaron jajeczny – 5 kg, ryż biały – 5 kg, herbatniki – 2 kg;
  - artykuły mleczne: mleko UHT – 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,4 kg;
  - artykuły warzywne i owocowe: groszek z marchewką – 3,20 kg, fasola biała – 3,20 kg, koncentrat pomidorowy – 1,28 kg, powidła śliwkowe – 1,20 kg;
  - artykuły mięsne: gulasz wieprzowy z warzywami – 4,25 kg, filet z makreli w oleju – 1,36 kg, szynka drobiowa – 2,7 kg;
  - cukier biały – 4 kg;
  - tłuszcze: olej rzepakowy – 4l.
  W ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2016    w Gminie Terespol wydano 1750 paczek żywnościowych.
  W ramach działań towarzyszących Podprogramu 2016 odbyły się w miesiącu styczniu    2017 r. warsztaty kulinarne pn. – „Jak odżywiać się zdrowo, nie przepłacać i nie marnować żywności”, w których wzięło udział 75 osób.
  W miesiącu czerwcu 2017 r. Podprogram 2016 został zakończony.