Zakończenie realizacji Programu FEAD 2014-2020 - Podprogram 2020

Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Terespolu zakończył dystrybucję Ĺźywności z Podprogramu 2020.

Wydano 10 t. 692 kg, 500g.

Z pomocy skorzystało 250 beneficjentĂłw. Wydano 1250 szt. paczek.

Z warsztatĂłw edukacyjnych z zakresu zdrowego odĹźywiania skorzystało 36 beneficjentĂłw.

 POPĹť „Podprogram  2020”

Zgodnie z wytycznymi MRPiPS z dnia 11.05.2020r. oraz pĂłźniejszymi zmianami z dnia 15.09.2020r. zakładany okres realizacji dystrybucji artykułĂłw spoĹźywczych  rozpoczyna się od listopada 2020 i trwać będzie do sierpnia 2021r.

Pomocą Ĺźywnościową  w ramach POPĹť Podprogram 2020 mogą być objęte  osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji Ĺźyciowej, spełniające kryterium określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2018 r.poz.1508 z pĂłźn.zm.) i ktĂłrych dochĂłd nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

1402 PLN  dla osoby samotnie gospodarującej,

1056 PLN  dla osoby w rodzinie.

Podane kwoty są maksymalne, a przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w formie paczki Ĺźywnościowej.

Artykuły spoĹźywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek. Limit na 1 osobę w Podprogramie 2020 wynosi 42,27kg i obejmuje następujące artykuły spoĹźywcze:

1)      Artykuły warzywne i owocowe

 • Groszek z marchewką 3,20 kg.
 • Koncentrat pomidorowy 1,12 kg.
  • Buraczki wiĂłrki 1,40 kg.
  • Powidła śliwkowe 1,50 kg.
  • Mus jabłkowy 1,44 kg.
  • Fasolka po bretońsku 1,50 kg.

2)      Artykuły skrobiowe

 • Makaron jajeczny świderki 5,00 kg.
 • Płatki owsiane 1,00 kg.
 • RyĹź biały 2,00 kg.
 • Kasza jęczmienna 1,50 kg.
 • Herbatniki maślane 0,40 kg.

      3)      Artykuły mleczne

 • Mleko UHT 7 l.
 • Ser podpuszczkowy dojrzewający 1,60 kg.

4)      Artykuły mięsne

 • Szynka drobiowa 2,40 kg
 • Szynka wieprzowa mielona 1,20 kg.
 • Pasztet drobiowy 0,32 kg.
 • Filet z makreli w oleju 1,19 kg

       5)      Cukier

 • Cukier biały 4 kg.
 • MiĂłd nektarowy wielokwiatowy 0,50 kg.

 

       6)      Tłuszcze

 • Olej rzepakowy 4 l.

Zakończenie realizacji Programu FEAD 214-2020 - Podprogram 2019

Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Terespolu zakończył dystrybucję Ĺźywności z Podprogramu 2019.

Rozdysponowano 12 ton 557 kg. 500 g. żywności co stanowi 1500 sztuk paczek.

Z pomocy skorzystało 250 beneficjentĂłw  z 78 skierowanych rodzin. 

W ramach działań towarzyszących, 36 beneficjentĂłw wzięło udział w organizowanych warsztatach przez ZO PKPS.

POPĹť „Podprogram  2019”

Informujemy, Ĺźe Podprogram 2019 rozpoczyna się od grudnia 2019 i będzie trwać do czerwca 2020.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy Ĺźywnościowej:

 •        1402 zł. dla osoby samotnie gospodarującej
 •        1056 zł. dla osoby w rodzinie

 Artykuły spoĹźywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek.

Zestaw na Podprogram 2019 obejmuje artykuły spoĹźywcze w łącznej ilości ok 50,4 kg na osobę, w tym:

1) Artykuły warzywne i owocowe

• groszek z marchewką 3,20 kg,

• fasola biała 3,20 kg,

• koncentrat pomidorowy 1,12 kg,

• buraczki wiórki 1,05 kg,

• powidła śliwkowe 1,80 kg,

• sok jabłkowy klarowny 4 1 

2) Artykuły skrobiowe

• makaron jajeczny 4,50kg,

• makaron kukurydziany bezglutenowy 1,00 kg,

• ryĹź biały 3,00 kg,

• kasza gryczana 1,50 kg,

• herbatniki maślane 0,80 kg,

3) Artykuły mleczne

• mleko UHT 7 1,

• ser podpuszczkowy dojrzewający 2,00 kg,

4) Artykuły mięsne

• szynka drobiowa 2,70 kg,

• pasztet wieprzowy 0,48 kg,

• filet z makreli w oleju 1,53 kg,

5) Cukier

• cukier biały 4 kg,

6)      Tłuszcze

 • Olej rzepakowy 4 l.

7)      Dania gotowe

 • Gołąbki w sosie pomidorowym 1,70 kg.

W ramach dystrybucji artykułĂłw spoĹźywczych PKPS będzie prowadził cykliczne działania oferowane odbiorcom pomocy Ĺźywnościowej, ktĂłre przyczynią się do włączenia społecznego tych osĂłb.

Skargi i wnioski dotyczące realizacji Programu  FEAD mogą być składane w Zarządzie Okręgowym PKPS w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, tel: (83) 343 73 34. 

 

Zakończenie realizacji Programu FEAD 2014-2020  - Podprogram 2018

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację  Programu  FEAD 2014-2020  - Podprogram 2018 . Program był realizowany od sierpnia 2018 do czerwca 2019.

Pomocą Ĺźywnościową objęto 250 osĂłb skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydano 12 ton 312 kg 500 gram Ĺźywności co stanowi 1750 paczek Ĺźywnościowych.

W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspĂłlnie z ZO PKPS odbyły się cztery warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego Ĺźywienia  dla 48 osĂłb.

 


POPĹť „Podprogram  2018”

 

Informujemy, Ĺźe Podprogram 2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 i będzie trwać do czerwca 2019.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy Ĺźywnościowej:

 •        1268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej
 •        1028 zł. dla osoby w rodzinie

Osoby zainteresowane uzyskaniem Ĺźywności i spełniające kryterium dochodowe  zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu.

 Artykuły spoĹźywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek.

W Podprogramie 2018 limit artykułĂłw Ĺźywnościowych na 1 osobę wynosi 49kg i obejmuje następujące produkty:

 1) Artykuły warzywne i owocowe

 • Groszek z marchewką 3,60 kg.
 • Fasola biała 3,60 kg.
 • Koncentrat pomidorowy 1,60 kg.
 • Buraczki wiĂłrki 1,05 kg.
 • Powidła śliwkowe 1,80 kg.

2)  Artykuły skrobiowe

 • Makaron jajeczny 4,5 kg.
 • Makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg.
 • RyĹź biały 3 kg.
 • Kasza gryczana 1,5 kg.
 • Herbatniki maślane 0,8 kg.

3) Artykuły mleczne

 • Mleko UHT 7 l.
 • Ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg.

4) Artykuły mięsne

 • Szynka drobiowa 3 kg.
 • Szynka wieprzowa mielona 2,1 kg.
 • Pasztet wieprzowy 0,64 kg.
 • Kabanosy wieprzowe 0,64 kg.
 • Filet z makreli w oleju 1,7 kg

5) Cukier

 • Cukier biały 4 kg.
 • MiĂłd nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg.

6)      Tłuszcze

 • Olej rzepakowy 4 l.

7)      Dania gotowe

 • Gołąbki w sosie pomidorowym 1,60 kg.

W ramach dystrybucji artykułĂłw spoĹźywczych PKPS będzie prowadził cykliczne działania oferowane odbiorcom pomocy Ĺźywnościowej, ktĂłre przyczynią się do włączenia społecznego tych osĂłb. Planowane są programy edukacyjne. Termin i miejsce znajdzie się w harmonogramie działań. 

SzczegĂłłowe informacje dotyczące organizowanych warsztatĂłw będą zamieszczane na tablicach i plakatach informacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Skargi i wnioski dotyczące realizacji Programu  FEAD mogą być składane w Zarządzie Okręgowym PKPS w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, tel: (83) 343 73 34.  

Działania dodatkowe 

Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację  Programu  FEAD  2014-2020  - Podprogram 2017. Program był realizowany od sierpnia 2017 do czerwca 2018. Pomocą Ĺźywnościową objęto 250 osĂłb skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydano 12t.760 kg. Ĺźywności co stanowi 2500 paczek Ĺźywnościowych.
W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspĂłlnie z ZO PKPS odbyły się cztery warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego Ĺźywienia  dla 60 osĂłb.

Informujemy, Ĺźe Podprogram  2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 i będzie trwać do czerwca 2019r. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby GOPS.


Mając na uwadze dobro mieszkańcĂłw, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Terespolu dodatkowo realizuje następujące zadania:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu informuje, od sierpnia 2017 do maja 2018 r.  realizowana będzie kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Ĺťywnościowa 2014 - 2020 - Podprogram 2017.
  Artykuły spoĹźywcze przekazywane będą sukcesywnie w formie paczek Ĺźywnościowych. Wydawane będą następujące produkty: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiĂłrki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryĹź biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy.
  Do skorzystania ze wsparcia w postaci Ĺźywności uprawnione są osoby, ktĂłre spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji Ĺźyciowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i ktĂłrych dochĂłd nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie).
  W czasie trwania Podprogramu2017 prowadzone będą działania towarzyszące. Planujemy przeprowadzenie warsztatĂłw edukacyjnych.
  Skargi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji programu FEAD Podprogram 2017 mogą być składane w Zarządzie Okręgowym PKPS w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, tel. 83 343 37 34, e-mail: pkpsbp@wp.pl
 • wspĂłłpracujemy z POLSKIM KOMITETEM POMOCY SPOŁECZNEJ
  Polski Komitet Pomocy Społecznej powstał 15 października 1958 roku. Jest organizacją pozarządową działającą na terytorium Polski. Siedzibą naczelną władz jest Warszawa. Zarząd Gminny PKPS Terespol podlega pod Zarząd Okręgowy w Białej Podlaskiej. W ramach wspĂłłpracy GOPS z PKPS realizujemy Program Operacyjny Pomoc Ĺťywnościowa 2014-2020 wspĂłłfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
  Od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r.  realizowana jest kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Ĺťywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2016, ktĂłrego celem  jest zapewnienie najuboĹźszym mieszkańcom Polski pomocy Ĺźywnościowej.
  Do skorzystania ze wsparcia w postaci Ĺźywności uprawnione są osoby, ktĂłre spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji Ĺźyciowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i ktĂłrych dochĂłd nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).
  Od 01.01.2017 r. zastosowanie ma nowe kryterium dochodowe:
  • 1 268,00 dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 028,00 dla osoby w rodzinie
  SzczegĂłłowe informacje dotyczące programu moĹźna uzyskać pod nr tel. 83 375-37-48
  oraz: w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej Z. O. Biała Podlaska,  ul. Warszawska 14
  tel. 83-343-73-34.
  SzczegĂłłowe informacje dotyczące PO PĹť i Podprogramu 2016 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  W ramach Podprogramu 2016 objęto wsparciem 250 osĂłb z terenu Gminy Terespol.
  Artykuły spoĹźywcze przekazywane są w formie paczek Ĺźywnościowych. Paczki Ĺźywnościowe składają się z artykułĂłw spoĹźywczych w poszczegĂłlnych grupach towarowych:
  - artykuły skrobiowe: makaron jajeczny – 5 kg, ryĹź biały – 5 kg, herbatniki – 2 kg;
  - artykuły mleczne: mleko UHT – 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,4 kg;
  - artykuły warzywne i owocowe: groszek z marchewką – 3,20 kg, fasola biała – 3,20 kg, koncentrat pomidorowy – 1,28 kg, powidła śliwkowe – 1,20 kg;
  - artykuły mięsne: gulasz wieprzowy z warzywami – 4,25 kg, filet z makreli w oleju – 1,36 kg, szynka drobiowa – 2,7 kg;
  - cukier biały – 4 kg;
  - tłuszcze: olej rzepakowy – 4l.
  W ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Ĺťywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2016    w Gminie Terespol wydano 1750 paczek Ĺźywnościowych.
  W ramach działań towarzyszących Podprogramu 2016 odbyły się w miesiącu styczniu    2017 r. warsztaty kulinarne pn. – „Jak odĹźywiać się zdrowo, nie przepłacać i nie marnować Ĺźywności”, w ktĂłrych wzięło udział 75 osĂłb.
  W miesiącu czerwcu 2017 r. Podprogram 2016 został zakończony.